Címke: Versenybizottság

A 2014. év mentorai

Mentorok-2014

A ROE Elnöksége a 2014. évre mentornak,
azaz a Versenybizottság állandó tagjának megválasztotta

Stolmár Katalint,
Bartha Gyulát,
Steiner Róbertet
és Seidner Tamást.

A mentorok a Versenybizottság állandó tagjai. Az éves versenyek helyszínein ők felügyelik a verseny szabályszerű lebonyolítását. Irányítják a javítás menetét és a versenyzők közül kijelölik azokat, akik résztvesznek a javításban. Jogosultak dönteni a javítás során felmerülő vitás kérdésekben valamint szabálytalanság esetén különleges jogkörökkel rendelkeznek.

A Versenybizottság működését a Versenyszabályzat IV. fejezete szabályozza.

Gratulálunk és sok sikert kívánunk!