TAGDÍJFIZETÉSI FELHÍVÁS

Felhívjuk az egyesületi tagok figyelmét,
hogy az egyesület alapszabályának 3.§ (2) pontja szerint
esedékessé vált a 2024. évi egyesületi tagdíj befizetése.

A tagdíj ebben az évben is 2000,- Ft/fő,
a 70 éven felüliek 1000,- Ft/fő tagdíjat fizetnek.

A tagdíj ebben az évben is
az egyesület bankszámlájára utalható át, melynek adatai:

Számlatulajdonos: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete
Számlaszám: 10701379-67242755-51100005
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: TAGDÍJ

Ha valaki több személy nevében is utal,
akkor a megjegyzés rovatba írja be a további neveket,
vagy egy e-mail-ben küldje el a névsort
az elnokseg@rejtvenyfejtes.hu email-címre.