Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://rejtvenyfejtes.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Elő regisztráció

A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (a továbbiakban: ROE) székhelye: 1173 Budapest Rétihéja u.13,, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a 2016/679/EU rendeletben foglaltak alapján a versenyre jelentkezőket, mint érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja személyes adataik kezeléséről:

  1. Az elő regisztráció célja a versenyszervezők és a versenyző társak tájékoztatása a várható létszámról, illetve annak kategóriák szerinti megoszlásáról. Az regisztráció nem feltétele a versenyen való indulásnak,
  2. Regisztrálni csak az tud, aki ezen tájékoztató alján szereplő nyilatkozat bejelölésével hozzájárul adatai kezeléséhez és azok közzétételéhez.
  3. Az elő regisztrációs adatok – a helyszíni jelentkezési procedúra gyorsítása érdekében – alapul szolgálnak a jelentkezési ívek előzetes összeállításához is.
  4. Az elő regisztrációs ív legkésőbb a versenyt megelőző nap 24. órájáig törlésre kerül a ROE honlapjáról.
  5. Az adatkezelést a ROE elnökségi tagja végzi, ennek során folyamatos mentés és részleges archiválás történik, az adatok a honlapról történő törlésig nyilvánosak.
  6. Minden regisztrálónak joga van ahhoz, hogy adatainak módosítását, vagy – a regisztrációs ív lezárása és annak honlapról való törlése előtt – adatainak eltávolítását kérje.

Az eredményarchívum kezelése

A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (a továbbiakban: ROE) székhelye: 1173 Budapest Rétihéja u.13,, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a 2016/679/EU rendeletben foglaltak alapján a versenyre jelentkezőket, mint érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja személyes adataik kezeléséről:

  1. Az archívumban szereplő adatok kezelése a vonatkozó versenyek „jelentkezési lap”-jának aláírásával történő meghatalmazással történik.
  2. Az archív adatok nyilvánosak.
  3. Minden, az archívumban szereplő személynek joga van ahhoz, hogy adatainak módosítását, vagy azoknak az archívumból történő eltávolítását kérje.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.